Golfbanor

Det finns en mängd olika golfbanor att välja på, såväl i Sverige som i Europa och resten av världen. Då sporten blir alltmer populär byggs det alltfler golfbanor. De olika golfbanorna kan vara av varierande slag och svårighetsgrad.

GolfbollFör att få spela på de flesta banor i Sverige såväl som internationellt måste man ha ett Grönt kort och vara medlem i en golfklubb. Genom att gå med i en golfklubb blir man medlem i Svenska Golfförbundet. Genom att som spelare vara medlem i Sveriges Golfförbund får man rätt att vara med på tävlingar, vara med i systemet med handicap och man kan boka starttider på Internet.

Är man medlem i en klubb har man rätt att starta på andra banor som är medlemmar i Sveriges Golfförbund. Man kan alltså åka runt och spela på vilken bana man vill. Banorna runt om i Sverige är av varierande art och svårighetsgrad. När man vill spela på en bana bokar man en starttid antingen via Golfförbundet eller till banan direkt. Denna tid ska respekteras för att inte störa andra spelare.

Det finns även en del så kallade pay-and-playbanor. Dessa banor kräver inte att spelaren har tagit det Gröna kortet, men man måste ändå kunna spela så att man inte utsätter andra för fara. Dessa banor är främst till för nybörjare och kan vara bra träning inför det att man tar ett Grönt kort.