Grönt Kort

Grönt kort är en kurs man går för att få spela golf på banor såväl i Sverige som internationellt. Det finns pay-and-playbanor som godkänner spel utan grönt kort, men för den som vill ha golf som hobby är det gröna kortet i princip ett måste. Alla golfklubbar erbjuder kurser för grönt kort.

Kursen består av flera delmoment. Man lär sig att spela närspel, puttning och långa slag. Man ska spela en övningsbana för att få träna på banan med hjälp av en coach. Man går teorikurs för att lära sig hur reglerna ser ut och vilken etik som gäller på banorna. För att få Grönt kort måste man genomföra en golfrunda med godkänt resultat. Man ska även genomföra ett teoriprov där kunskaperna om reglerna testas.

Grönt kortFör att klara provet är det en fördel om man tränar ordentligt, både på banan och på teorin. De golfklubbar som anordnar kurser för Grönt kort erbjuder också deltagarna övningsspel på sina banor. Man kan även öva på de pay-and-playbanor som finns att tillgå.

Efter avslutad kurs har man rätt att spela på banor såväl i Sverige som utomlands. Man får i början handicap 36+. För att sedan få ett officiellt handicap så ska man spela ett antal rundor. Handicap är en färskvara och visar hur bra du spelar just nu.